شرکت کشت و صنعت جیرفتWebsite managerParsianmehr Software Developmentwww.keshtsanatj.com12/2/2021 2:03:22 AMfaپیام مدیر عامل شرکت کشت و صنعت جیرفت جناب آقای مهندس موسوی بمناسبت درگذشت دکتر قریب اولین مدیر عامل شرکت و ریاست سازمان1400/07/26http://www.keshtsanatj.com/fa-news-224.html1400/07/26برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران، تدوین استراتژی و آموزش بازرگانی در شرکت کشت و صنعت جیرفت1400/07/21http://www.keshtsanatj.com/fa-news-223.html1400/07/21آگهي مزايده ی عمومی فروش محصول مرکبات تولیدی سال1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص) 1400/07/20http://www.keshtsanatj.com/fa-news-222.html1400/07/20آگهي مزايده ی عمومی فروش محصول مرکبات تولیدی سال1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص)1400/06/20http://www.keshtsanatj.com/fa-news-221.html1400/06/20 آگهي مزايده ی عمومی فروش چوب حذفی درختان مرکبات سال1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص) 1400/05/26http://www.keshtsanatj.com/fa-news-220.html1400/05/26 آگهي مزايده ی عمومی فروش 400 تن خرمای کلوته تولیدی سال1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص) 1400/05/26http://www.keshtsanatj.com/fa-news-219.html1400/05/26 آگهي مزايده ی عمومی فروش محصول لیمو لیسبون تولیدی سال1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص)1400/05/09http://www.keshtsanatj.com/fa-news-218.html1400/05/09آگهي مزايده ی عمومی فروش لوازم اسقاطی سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص)1400/05/09http://www.keshtsanatj.com/fa-news-217.html1400/05/09آگهي مزايده ی عمومی فروش (واگذاری) سرقفلی یک باب مغازه (غرفه) تجاری واقع در بندر انزلی_منطقه آزاد تجاری ستاره شمال1400/05/09http://www.keshtsanatj.com/fa-news-216.html1400/05/09 آگهي مزايده ی عمومی فروش وسائط نقلیه و ماشین آلات اسقاطی سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص) 1400/05/09http://www.keshtsanatj.com/fa-news-215.html1400/05/09آگهی مزایده ی عمومی مرحله ی دوم اجاره اراضی زراعی سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)1400/04/03http://www.keshtsanatj.com/fa-news-214.html1400/04/03آگهی مزایده ی عمومی اجاره اراضی زراعی سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)1400/03/22http://www.keshtsanatj.com/fa-news-213.html1400/03/22آگهی مناقصه ی عمومی خرید باکس پالت سردخانه- سال 1400 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)1400/01/28http://www.keshtsanatj.com/fa-news-212.html1400/01/28پیام تبریک مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جیرفت جناب آقای مهندس موسوی به مناسبت نوروز 14001400/01/06http://www.keshtsanatj.com/fa-news-211.html1400/01/06طی احکامی از سوی مهندس موسوی پنج انتصاب در شرکت کشت و صنعت جیرفت رقم خورد1399/12/24http://www.keshtsanatj.com/fa-news-210.html1399/12/24آگهی مزایده ی عمومی اجاره باغ های خرما سال 1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)1399/11/20http://www.keshtsanatj.com/fa-news-209.html1399/11/20آگهی مناقصه ی عمومی خرید سینی کشت گلخانه هیدروپونیک سال1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)1399/10/30http://www.keshtsanatj.com/fa-news-208.html1399/10/30آگهی مزایده ی عمومی فروش لوازم اسقاطی سال 1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)1399/10/30http://www.keshtsanatj.com/fa-news-207.html1399/10/30بازدید اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌ اسلامی از شرکت کشت و صنعت جیرفت 1399/10/13http://www.keshtsanatj.com/fa-news-206.html1399/10/13آگهی مزایده ی عمومی فروش محصول مرکبات تولیدی سال 1399 شرکت کشت و صنعت جیرفت (سهامی خاص)1399/09/23http://www.keshtsanatj.com/fa-news-205.html1399/09/23