جلسه ی مشترک مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و مدیر عامل محترم شرکت

باسمه تعالی

هم اکنون 1402/07/13 جلسه ی مشترک مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و ریاست هیات مدیره شرکت، جناب آقای مهندس محمود حیدری و مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای مهندس احمد بینا با مشاورین،معاونین،مدیران،روسای ادارات و مسئولین محترم واحدهای شرکت کشت و صنعت جیرفت در سالن کنفرانس دفتر مرکزی


۱۴۰۲/۰۷/۱۳
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت