مراسم استقبال از جناب اقای مهندس محمود حیدری

مراسم استقبال از جناب اقای مهندس محمود حیدری مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و ریاست هیات مدیره شرکت کشت و صنعت جیرفت.


۱۴۰۲/۰۷/۱۳
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت