تفاهم نامه همکاری با انجمن ابخیزداری ایران

 
تفاهم نامه همکاری علمی بین مدیریت شرکت کشت و صنعت جیرفت(سهامی خاص) و انجمن ابخیزداری ایران


۱۴۰۲/۰۶/۱۱
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت