برگزاری مناقصه و مزایده های شرکت کشت و صنعت جیرفت


امروز1402/05/11 با جضور مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران و ریاست هیات مدیره،نایب رییس هیات مدیره،اعضاء محترم هیات مدیره،مدیرعامل و اعضاء کمیسیون معاملات شرکت کشت و صنعت جیرفت،مناقصه و مزایده های کشت و صتعت برگزار شدند.۱۴۰۲/۰۵/۱۱
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت