جلسه کمیسیون معاملات شرکت با حضور اعضاء محترم هیات مدیره

باسمه تعالی

جلسه کمیسیون معاملات شرکت با حضور اعضا هیات مدیره،مدیرعامل،قائم مقام و اعضا کمیسیون معاملات شرکت
موضوع:مزایده فروش محصول خرما کلوته،فروش بخشی از محصول مرکبات بصورت سر درختی و مناقصه برداشت محصول مرکبات در سالن اجتماعات دفتر مرکزی تشکیل گردید.۱۴۰۲/۰۷/۲۶
www.keshtsanatj.com
شرکت کشت و صنعت جیرفت